Privacy Verklaring

Heemmuseum Bystervelt

Peperstraat 48 - 2627  Schelle (België)

Privacy verklaring

Privacy met betrekking tot de hosting door One.com


Deze website gebruikt cookies die opgelegd worden door de hosting firma one.com. Heemkring Scella vzw heeft als eindgebruiker niet de mogelijkheid om deze te gebruiken of om ze uit te schakelen, omdat ze deel uitmaken van de service zoals ze gedefinieerd wordt.


Meer informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens door One.com (de privacyverklaring) kan u terugvinden op


  • https://www.one.com/static/info-privacy-notice.do

De overeenkomst voor de dataverwerking vindt u opOne.com neemt alle verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot de persoonlijke gegevens verzameld door middel van cookies.


Gegevensverwerking door Scella vzw


Heemkring Scella vzw, gevestigd in de Peperstraat 48, 2627 Schelle, vertegenwoordigd door de heer Henri De Bondt verwerkt persoonlijke gegevens conform de vereisten van de Algemene Verordening van Gegevensverwerking (AVG; Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad).


Door het contactformulier in te vullen of ons te mailen, geeft u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. Heemkring Scella vzw verwerkt deze gegevens enkel met betrekking tot het strekken van extra informatie omtrent haar activiteiten of in het kader van de organisatie ervan.


Persoonlijke gegevens worden nooit langer bijgehouden dan dat het verstrekken van de informatie of de organisatie van de activiteit vereist. Blijkt u langer dan één jaar geen contact meer met ons te hebben opgenomen, wordt u uit onze gegevensbank verwijderd.


U hebt steeds het recht om de gegevens op te vragen, ze te laten aanpassen of ze te laten wissen. De persoonsgegevens zullen nooit aan derden verstrekt worden. U mag steeds vragen om de verwerking van uw gegevens stop te zetten.


Klachten


Mocht u klachten hebben met betrekking tot uw gegevens, kan u steeds klacht indienen bij de Privacy Commissie via https://www.privacycommission.be/