Voorwerp in de kijker

Heemmuseum Bystervelt

Peperstraat 48 - 2627  Schelle (België)

Voorwerp in de kijker

Het tonspel is een typisch oud caféspel waarbij men tracht metalen schijfjes ( koper, lood, enz.) in de gleuven of gaten van vb. een lege bierton of een bak te werpen. De ton of bak had 12 gaten, elk gemerkt in functie voor de te behalen punten. Het kwam erop aan 10 schijven in de gaten te werpen. Wie de meeste punten behaalde was de winnaar.


Er bestond een variant waarbij in het middelste gat een koehoorn gestoken werd, zodat men de schijf in deze hoorn moest krijgen. Dit maakte het spel vanzelfsprekend veel moeilijker.


Het tonspel kan je komen bekijken in het MUSEUM BYSTERVELT Peperstraat 48 te Schelle, en is toegankelijk op de laatste zondag van de maanden April tot Augustus van 14,00 u tot 17,00 u. en tijdens Schelle jaarmarkt.


Een wegbeschrijving naar  Bystervelt vindt u hier.

Tonspel

Koehoorn