Geschiedenis

Heemmuseum Bystervelt

Peperstraat 48 - 2627  Schelle (België)

GESCHIEDENIS

Het Heemmuseum Bystervelt ontleent zijn naam niet aan de plaats of het gebouw waarin het is gevestigd, maar aan één van de drie omwaterde hoeven die in 1931 werden afgebroken. Het huidige gemeentehuis werd op die plek 40 jaar later gebouwd.

Het Heemmuseum was oorspronkelijk een fraai burgerhuis. In 1652 werd het als compromis, ten gevolge van een juridische betwisting tussen Pieter Suys, heer van Schelle, en het gemeentebestuur, uiteindelijk als derde pastorij in de rij aangekocht.

De heemkundige kring Scella, opgericht in 1959, beheert het museum. De heemkundige kring heeft als doel het eigen patrimonium zoveel mogelijk te conserveren en tal van facetten van het vroegere volksleven in beeld te brengen.

Ervaringen

Elke maand kom ik terug naar het Heemmuseum om nog eens te kijken naar de meubeltjes die ons moe geschonken heeft aan het museum.

Een Schrobberke (Jenever met Elixir d'Anvers) doet deugd op zondag en als we dat nog eens kunnen drinken onder vrienden, dan is dat eens zo plezant!